Praktijk-Stapsgewijs

Praktijk - Stapsgewijs biedt specialistische begeleiding, behandeling en zorg op maat aan met name jeugdigen, ouders, professionals en leerkrachten. De focus ligt hierbij op het vergroten van de draagkracht, ervaren van nieuwe ervaringen en het versterken van de competenties van het individu of gezin. De zorg kan gericht zijn op ontwikkelingsvragen, gedragsproblematiek en opvoedingsvraagstukken. 

De visie van Praktijk - Stapsgewijs kenmerkt zich door het loslaten van "labels" en allereerst zicht te krijgen een (gezins)systeem. Het onderzoeken en ontdekken van krachten, hulpbronnen en mogelijkheden. De zorg van Praktijk - Stapsgewijs kenmerkt zich door een systeem therapeutische aanpak, waarbij aandacht is voor de relaties en verbinding binnen een systeem. Vanuit een specialisme en expertise op het gebied van gehechtheid en trauma sensitieve ondersteuning.  Oog hebben voor kwetsbaarheden en het vergroten van de veerkracht en het doorbreken van (jarenlange) patronen staan centraal. 
 

Praktijk - Stapsgewijs heeft een expertise ontwikkeld op het gebied van gehechtheid, trauma sensitieve ondersteuning, energieregulatie en veerkracht. Met als interventie het lichaams-, ervarings- en bewegingsgericht werken. Diversiteit aan hulpvragen bij aanmelding:
 

✔ Autisme, Adhd etc. 

✔ Gehechtheid
✔ Emoties & gevoelens 

✔ Zelfbeeld & zelfvertrouwen 

✔ Sociale vaardigheden 

✔ Energieregulatie, veerkracht, mentaliseren 
✔ Lichaamsbesef

✔ Traumasensitieve ondersteuning

Iedere hulpvraag is uniek dus ook bij ieder hulpvraag wordt een passend gezinsplan met bijbehorende doelen opgesteld, welke bij het gezin past. Het vergroten van de draagkracht staat hierin centraal. 


Bewegen, ervaren en voelen

Een kind heeft twee basisbehoeftes: zich lekker voelen in zijn lijf en leren omgaan met anderen (Veronica Sherborne). Bewegen, ervaren en voelen door samen plezier te maken. Een hechte band op te bouwen en nieuwe rollen te experimenteren. Ontwikkelen door spel. Wil jij jouw kind nog beter leren kennen en het gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde zien groeien?  

Gehechtheid

Trauma - sensitieve ondersteuning

Behandeling

Begeleiding

Training | Coaching

 

✔ SKJ geregistreerd 

Lid van de beroepsvereniging BPSW 

✔ Beroepsopleiding gevolgd 

✔ Blijven ontwikkelen door het volgen van trainingen, opleidingen en de laatste ontwikkelingen rondom het vakgebied 

✔ Transparantie in uitvoering van zorg 

✔ Wensen en behoeften van cliënten staan centraal 

✔ Er wordt vertrouwelijk omgegaan met privacy gevoelige gegevens conform de AVG Privacy wetgeving


Professionaliteit


In een traject vindt Praktijk - Stapsgewijs het van belang om vanuit diverse invalshoeken, expertises en visies keuzes te maken. Multidisciplinair overleg, supervisie en intervisie is dan ook een grote prioriteit om professionele ontwikkeling alsook het behandeltraject te blijven waarborgen. Praktijk - Stapsgewijs maakt bij de inzet van zorg dan ook gebruik van professioneel netwerk en is altijd in ontwikkeling deze uit te breiden

""Betrokken, bevlogen en enthousiast. Staat open voor feedback en zoekt mee naar alternatieven. Prettig in contact en samenwerking. Is qua verslaglegging duidelijk en zet het proces goed weg. Werkt methodisch, zoekt dingen uit en past dat meteen toe. Fijne collega, een vakvrouw"
- Opdrachtgever Omnia Jeugdzorg

"Analyseert in dialoog met het gezin de hulpvraag. Begeleidt het gezinssysteem bij het opstellen van een plan van aanpak en het omzetten in concrete acties. Draagt zorgt voor het nakomen van relevante termijnen en afspraken. Anouk is een betrokken collega, altijd bereid om te helpen. Ze daagt cliënten uit om zich te ontwikkelen. Durft kritisch naar zichzelf, haar collega's en de organisatie te kijken"
Leidinggevende gecertificeerde jeugdzorginstelling 

VERBONDENHEID 
INTEGRITEIT
 SENSITIVITEIT 
SAMENWERKING