Doelgroep 

Bij Praktijk - Stapsgewijs staat bewegen, ervaren, voelen en verbinden met jezelf en de omgeving centraal. De focus wordt verlegd van gedragsmanagement naar verbinding met jezelf en de anderen om je heen. Het leren kennen en herkennen van lichaamssignalen. Het inzicht in je eigen energie en regulatie. Het  ontwikkelen van vaardigheden om vanuit een kalm brein een krachtige ouder, jeugdige of leerkracht te zijn. 


Met verschillende vraagstukken kun je terecht bij Praktijk - Stapsgewijs. Je hoeft geen ouder, jeugdige of leerkracht te zijn om Praktijk -Stapsgewijs in te schakelen. Iedereen die het nodig heeft, wil Praktijk - Stapsgewijs weer in zijn kracht laten staan. De grote vraag luidt: “Wat heb jij nodig aan aandacht, uitleg en samenwerking van een professional om jezelf te ontwikkelen?”  Jij en jouw systeem staan centraal. Samen gaan we op zoek naar manieren om jouw krachten en kwaliteiten, of dat van het gezin, te benutten. Iedereen is uniek, ieder kind en gezin kent zijn eigen talenten en obstakels. Iedereen verdient een kans binnen de samenleving. 

Je ontwikkelt door te bewegen, te ervaren en te voelen