Begeleiding

In de specialistische begeleiding staat met name het oefenen van vaardigheden en handelingen centraal. Praktijk-Stapsgewijs heeft een ondersteunende rol in het implementeren van de vaardigheden binnen het dagelijks leven. Praktijk-Stapsgewijs kent verschillende begeleidingsinterventies die met verschillende frequenties ingezet kunnen worden. De begeleiding wordt vormgegeven vanuit een systeemgerichte aanpak. Waarbij met name het in balans brengen van de draagkracht en draaglast centraal staat. Het in weer in de kracht zetten van de ouder is daarbij een belangrijk focuspunt. De begeleiding is altijd op maat en er wordt ingespeeld op de kwaliteiten, behoeften en interesses van het gezin. Binnen de begeleiding kan er de focus wisselen van ouder- gezins- en individuele begeleiding.