Behandeling 


Indien er door middel van een kennismakingsgesprek of bijvoorbeeld diagnostiek een helder beeld is van de hulpvraag, kan behandeling worden ingezet. Praktijk- Stapsgewijs kan verschillende behandelinterventies inzetten om intensief in te zetten op het aanleren van nieuwe vaardigheden, zicht krijgen op en verstevigen van gezinsrelaties en vergroten van regulatie vaardigheden. Ook kan behandeling worden ingezet om onderliggende stromen en patronen inzichtelijk te maken die mogelijk vastlopen van het dagelijks functioneren binnen een gezin veroorzaken. De behandeling wordt vormgegeven vanuit een systeemgerichte aanpak. 

 

 Tijdens de gehele behandeling staat het lichaams- ervarings- en bewegingsgericht ontwikkelen centraal.  Waarbij de verbinding wordt gemaakt met plezier en de dagelijkse praktijk 


 Één van een veelvuldig ingezette behandelinterventie is Sherborne gecombineerd met het bewegingsgericht ervaren. Het ervaringsgericht behandelen geeft ruimte om nieuwe gedragingen te oefenen en ervaren. ✔ Verstevigen van de gehechtheidsrelaties (ouder- en kind relatie)


✔ Inzicht in en vergroten van de energie regulatievaardigheden 


✔ Vergroten van het mentaliserend vermogen 


✔ Vergroten van de veerkracht 


✔ Psycho - educatie over verscheidene onderwerpen is een onderdeel van een behandeltraject.

We ontwikkelen, groeien en leren in verbinding.
In verbinding met jezelf en de ander.