Sherborne

Een kind heeft 2 basisbehoeftes: Lekker voelen in zijn eigen lijf en leren omgaan met anderen. Dit hebben we niet zelf bedacht maar komt van de bewegingstherapeute Veronica Sherbore.  Elk kind heeft het gevoel nodig dat hij echt gezien wordt om zichzelf als waardevol te beleven voor de wereld om zich heen. Een kind wil de volle aandacht van zijn ouders voelen. Zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander vormen een basis om op ontdekking te gaan en contact met de ander te zoeken. 

Sherborne is een bewegingsmethode/ ”Doe” methode met bewegingsactiviteiten waarbij het thuis voelen in het eigen lichaam en het (terug)vinden van aansluiting en erkenning bij anderen de speerpunten zijn. Spelideeën gericht op de motorische en sociale ontwikkeling. Hierbij stelt de begeleider zich volledig open voor initiatieven, interesses en reacties van de deelnemers.

▷ Samen plezier maken 
▷ Verbindende momenten
▷ Hechte band opbouwen 
▷ Kennismaken met het lichaam 
▷ Nieuwe rollen experimenteren 
▷ Zelfvertrouwen groeien 
▷ Eigenwaarde groeien 
▷ Zelfvertrouwen groeien 

Samenspel

Sherborne samenspel is een specialisatie, die zich specifiek richt op het versterken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder en kind. Sherborne samenspel heeft als focus bewegingspedagogiek & videobegeleiding. Basisvertrouwen en hechting bevorderen (bij traumagerelateerde problematiek) door middel van bewegingsspel.  Positieve ervaringen komen naast eerder opgedane (mogelijk negatieve) ervaringen te staan in de ouder – kind relatie. De video wordt als hulpmiddel ingezet om samen met ouders de sessies terug te kijken en te analyseren. Hierdoor wordt de sensitieve responsiviteit bij de ouders vergroot, je wordt je meer bewust van het verstaan van de lichaamsstaal van het kind. Ouders kunnen thuis verder aan de slag met de bewegingsvormen.

 

Sherborne bewegingspedagogiek & samenspel kunnen ingezet worden met bijvoorbeeld doelen gericht op onderstaande onderwerpen:


 ·       Bewustwording van het lichaam
 ·       Bewustwording van de ruimte
 ·       Bewustwording van de anderen
 ·       Hechting met ouders/opvoeders
 ·       Sociaal – emotionele ontwikkeling
 ·       Zelfbeeld/zelfvertrouwen

 

Praktijk - Stapsgewijs kan Sherborne op verschillende manieren binnen de zorg integreren. Waarbij met name plezier hebben tijdens een bewegingservaring heel belangrijk is. Praktijk - Stapsgewijs integreert Sherborne binnen de ambulante behandeling, maar deze methode kan eveneens als traject van sessies worden ingezet. Dit kan thuis, bij een instelling en/of op school. Bij Sherborne staat het aansluiten bij de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van de ander centraal.

 

Dit maakt dat Sherborne in bijna iedere doelgroep toepasbaar is.