Traumasensitieve ondersteuning

Praktijk - Stapsgewijs biedt ambulante specialistische begeleiding gericht op hechting, energieregulatie en veerkracht. Ook aan jeugdigen en/of ouders waarbij er sprake is van een (mogelijk) trauma.

 

De training "Traumasensitief lesgeven" is ontwikkeld op basis van het boek “Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen” door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten.  Traumasensitief lesgeven/begeleiden biedt leerkrachten, onderwijsprofessionals en opvoeders de kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen effectief te begeleiden en/of lesgeven. Het geeft zicht op de bijdrage die traumasensitief begeleiden kan bieden aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Praktijk - Stapsgewijs giet deze training in een vorm die past bij jouw organisatie of de persoon die de training volgt. Zo kan de kennis meteen doelgericht in de praktijk worden toegepast. Deze training kan verweven worden binnen de ambulante begeleiding of als eenmalige workshop of gehele training worden gezien.

 

Het doel is om de kennis van trauma’s en de effecten hiervan te vergroten, zodat een leerkracht, opvoeder en/of professional het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter kan herkennen en begrijpen. Zij leren zo om te kunnen gaan met dit gedrag en een actievere rol te kunnen innemen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen. Met het uiteindelijke doel dat kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

 

Het is bekend dat leerkrachten, medewerkers en andere professionals het druk hebben binnen de werksetting en het is niet de bedoeling dat door traumasensitief begeleiden de werkdruk hoger wordt. Het doel is om het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter te begrijpen zodat een leerkracht/professional er adequater mee om kan gaan. Dit komt niet alleen getraumatiseerde kinderen ten goede, maar alle kinderen. (Coppens, L.,2016).